Židovský hřbitov v Českých Budějovicích


Na židovském hřbitově v Českých Budějovicích jsem byla dvakrát. Je přístupný veřejnosti a je dost stranou od veškerého dění a dopravy ve městě, aby si tam návštěvník vychutnal ticho a klid. Tento hřbitov však nestál na svém místě odjakživa...
Nejstarší židovský hřbitov měly České Budějovice za městskými hradbami na břehu Mlýnské stoky. Ulice U Černé věže se tehdy nazývala Židovská a právě mezi ní a Kněžskou ulicí se starý židovský hřbitov nacházel. Pohřbívalo se na něm až do poloviny 14. století, kdy byl zřízen nový, před Rožnovskou branou. Oba hřbitovy zanikly, a to v prvním desetiletí 16. století.Nový židovský hřbitov vznikl až po obnovení židovské obce ve městě. To bylo v polovině 19. století. Vyrostl v roce 1867 na severovýchodním okraji městského katastru v místě zvaném U Křížku a prvním pohřbeným byl David Waldstein (1867).Nejstarší dochovaný náhrobek, který zde najdeme, patří Leopoldu Fürthovi, který zemřel v roce 1868. Na hřbitově se pohřbívalo až do roku 1962, kdy zde byl uložen Hugo Hirsch, bývalý vězeň z Terezína.
Vedle domku hrobníka, který dodnes stojí na svém místě a v němž dnes můžeme najít dochované dokumenty, fotografie a také množství informací o místní židovské komunitě, byla na hřbitově také obřadní síň. Ta byla pro svůj špatný stav v roce 1970 zdemolována.Nápisy na zdejších náhrobcích se zachovaly v jazyce německém a hebrejském a po roce 1945 se objevovaly také nápisy české a hebrejské. Osobnostmi, které zde našly místo odpočinku jmenujme např. krajského rabína Adama Wundera, hudebního skladatele R. Kendeho, matku spisovatele Norberta Frýda - Kláru Friedovou, atd.Hřbitov byl značně poškozen během nacistické okupace a posléze i po roce 1970. Od roku 1990 byl opravován na náklady Úřadu města České Budějovice, Okresního úřadu v Českých Budějovicích, Židovské obce v Praze a univerzitního profesora Henryho O. Hartla. Jelikož chybí minimálně třetina náhrobků, není úplná rekonstrukce hřbitova možná.Pokud se budete chtít na hřbitov podívat osobně, je to možné, ale je třeba si předem vyzvednout klíče, neboť je celoročně zamčený. Vydáte se např. autobusem na zastávku Pekárenská - U Křížku, kde je možné zaparkovat i auto a klíče si pak vyzvednete ve vrátnici ČSAD Jihotrans, který se hřbitovem sousedí. Pak už si budete moci vychutnat klid, prohlédnout si náhrobky i bývalý domek hrobníka se zmíněnými dokumenty.Komentáře